+420 235 301 321
   +420 720 948 813
  • Czech170
  • Slovak

Výlet s firmou Pawlica na moravská obilní sila

Výlet s firmou PAWLICA na moravská obilní sila 

Důvody pro investování do technologií k ošetření a skladování zrnin mohou být různé. Jedním z nich je například snaha o vyšší kvalitu, která je podmínkou pro lepší zpeněžování. Záměrem může být také racionalizace nakládání s obilím, kdy se zruší několik roztroušených hal na vzdálených střediscích.

Někdo pronajímá prostory intervenčním nákupům a rozšiřuje sila pro vlastní merkantil. Jiný může směřovat k intenzivnímu pěstování hybridů kukuřice s vyšším číslem FAO. V těchto případech se nabízí otázka, zda sušení zrna svěřit vlastní sušičce, nebo se spoléhat na počasí a drahé služby. 

Se společností Pawlica, s. r. o., jsme navštívili sila v Rostěnicích, Rakšicích a Hostěradicích. Vyzvídali jsme, jaké byly okolnosti, které vedly k pořízení nových technologií, popřípadě jak jsou s nimi noví uživatelé spokojeni.

Souboj s termíny

První zastávka exkurze po moravských silech vedla do společnosti Rostěnice, a. s., kde se přímo v hlavním areálu mohou pochlubit kompletní skladovací technologií dimenzovanou zejména na kukuřice. Jak prozradil Ing. Rudolf Pawlica, CSc., jednatel stejnojmenné společnosti, na Vyškovsku se při výstavbě potýkali s napjatými lhůtami. „Stavbaři nám předali hotové betonářské práce v dubnu a už 12. července 2005 jsme komplex slavnostně otevírali." Srdce nové technologie tvoří čistička Schmidt-Seger TAS 204 A-4, sušička Stela MDB-XN 1/12 SU a čtyři sila Brock se jmenovitou kapacitou jednoho sila 4200 tun. 

Typové označení sušičky prozrazuje následující parametry: Vestavba na kukuřici (písmeno M), kontinuální sušárna (D), zvýšená šířka modulu (B), zvětšená hloubka modulu (X), pohon pneumotory (N) a jednověžové provedení se dvanácti sušícími moduly (1/12). Poslední dvě písmena SU znamenají sací provedení a nucenou recirkulaci vzduchu.

Koncentrace skladování a úspora mezd

Výkonnost příjmového koše a čištění dosahuje 120 tun zrna za hodinu. Samotná sušička Stela zvládne 46 tun obilí nebo 19 tun kukuřice za hodinu. To vše při plánovaném snížení vlhkosti merkantilu z devatenácti na patnáct procent v případě obilí, respektive ze třiceti procent na patnáct procent v případě kukuřice. Kapacita předzásobníku činí 250 tun. Pokud by převládalo sušení obilovin, kapacita by byla nedostatečná. V Rostěnicích se však zaměřují na zpracování kukuřic, proto si s menším předzásobníkem vystačí. 

„Na žně jsme najeli bez jakýchkoli problémů a nevyskytly se ani vážné obtíže při dalším provozu," řekl na adresu nové linky Ing. Vítězslav Navrátil, předseda představenstva společnosti Rostěnice. „Hospodaříme na devíti tisících hektarech a efektivní manipulace a skladování vypěstovaných komodit jsou pro nás nezbytné," uvedl hlavní důvody pořízení nové linky. Skladování zrnin se tak zkoncentrovalo a není nutné plýtvat pracovníky a technikou na rozptýlených střediscích. 

V Rostěnicích oceňují hlavně to, že skutečné výkony instalovaných zařízení téměř dosahují hodnot uvedených výrobcem. „Při sušení tuny zrna nás přijde snížení vlhkosti o jedno procento určitě pod 30 Kč včetně odpisů, režií a mezd," popsal nákladovost provozu předseda představenstva. „Celá investiční akce přišla přibližně na 45 milionů korun. Když kukuřice špatně pouští vodu, vyplatí se to," uzavřel Vítězslav Navrátil.

Inspirace pro větší organizace 

Druhá zastávka směřovala na silo Zenzy Znojmo, a. s., v Rakšicích. Organizace typu ZZN dobře vědí, že ekonomiku sušení zajistí pouze moderní zařízení s nízkou spotřebou zemního plynu a elektřiny. V letošním roce zakoupili jednověžovou Stelu MDB-XN 1/8 S, nové dopravníky a celý inovovaný provoz řídí počítač. V Rakšicích se specializují na sušení slunečnice, což občas přináší problémy s průchodností materiálu. Nažky při manipulaci rády tvoří klenby. 

Silvestr Ryšavý si práci na zmodernizovaném sile pochvaluje a se zavedenou výpočetní technikou nemá problémy. „Kdybych náhodou při nastavování parametrů cokoli přehlédl, dál mě to nepustí," ocenil kontrolní mechanismy systému. K absolutní spokojenosti mu chybí jen výhled z velínu na příjmový koš, což by však mohla vyřešit instalace kamer. „Přestože to byla zakázka s vysokým objemem elektrotechnických prací, měla by to být inspirace pro další organizace zemědělského zásobování a nákupu," prohlásil na adresu rakšického sila Rudolf Pawlica.

Špička ve východní Evropě

Poslední návštěva po moravských silech nemohla minout společnost ZEA, a. s., Hostěradice. Na výstavbě zařízení pro úpravu a skladování zrnin spolupracují s firmou Pawlica téměř deset let. Výsledkem je instalace největší sušičky Stela MDB-TN 3/12 SU ve východní Evropě s kapacitou 75 tun obilí za hodinu. Výkon na kukuřici se v závislosti na vlhkosti zrna pohybuje od třiceti do čtyřiceti tun za hodinu. 

„Kukuřici pěstujeme na 2850 hektarech," uvedl Ing. Jiří Pevný, předseda představenstva. „Loni jsme při posklizňové úpravě zrnin pocítili nedostatečnou kapacitu, proto jsme v letošním roce pořídili další věž Stella. Výkonnost sušení se tak zvýšila na 120 procent předchozího stavu. Úprava sušičky přinesla také zlepšení kvality vycházejícího merkantilu," dodal. „Naše skladovací kapacity v Hostěradicích tvoří baterie šesti obřích sil na padesát tisíc tun zrnin. Velká část z nich slouží pro skladování Státního zemědělského a intervenčního skladu, zbytek používáme pro uskladnění vlastních zrnin," uzavřel Jiří Pevný. 

Zdeněk Wegscheider , týdeník Zemědělec