+420 235 301 321
   +420 720 948 813
  • Czech727
  • Slovak

Tajemství levného sušení

Tajemství levného sušení kukuřice 

Při výběru sušárny do posklizňové linky hrají kromě pořizovacích nákladů podstatnou roli i výdaje na její provoz. Nové sušárny Stela BiTurbo nejsou sice z nejlevnějších, ale zato mají extrémně nízkou spotřebu plynu, která zemědělskému podniku již během první sezóny vyšší pořizovací cenu kompenzuje. Levný provoz a zároveň kvalitně usušené zrno je  totiž v současnosti prioritou každého podniku. 

Zemědělské sušičky komodit Stela na náš trh dodává společnost Pawlica s. r. o.  „Stela je německá rodinná firma s 90letou historií. Předností jejích sušáren je takřka neomezený výkon, vysoká spolehlivost, dlouhá životnost, kvalitní materiálové i řemeslné provedení a nízká spotřeba topného media. V České a Slovenské republice jsme jich postavili už přes tři sta a zájem stále neklesá,“ uvádí jednatel společnosti Pawlica s. r. o., Ing. Petr Pawlica, MBA. Jak prozrazuje, letošní rok byl zvýšený zájem především o nový model Stela BiTurbo, u nějž výrobce garantuje ještě nižší spotřebu energie. „V Polsku jsme letos stavěli pět nových sušáren s technologií BiTurbo a pro příští sezónu máme domluveno několik zakázek už i na Slovensku. U nás stojí zatím jediné BiTurbo, ale věřím, že tento produkt osloví ve větší míře i České zemědělce. Vždyť nízké náklady na sušení nejen kukuřice, ale i dalších plodin, je to, co zvyšuje rentabilitu celého zemědělského podniku,“ poznamenává Ing. Pawlica. 

Extrémně nízká spotřeba plynu na kukuřici

Novou technologii BiTurbo uvedla firma STELA na trh teprve před třemi lety a zájem o ní je obrovský. „Firma Pawlica s. r. o. tuto technologii považuje opravdu za revoluční. Konstrukce sušáren BiTurbo je v porovnání se stávajícími modely zcela nová. Její mnohá vylepšení umožňují sušit i velmi vlhkou kukuřici s rekordní spotřebou. Sušička používá dva spalovací hořáky, přičemž každý z nich je možné nastavit na jinou teplotu. Dochází tedy k dvoufázovému sušení, při němž je možné významně regulovat množství použitého tepla, a tak ušetřit hodně plynu a peněz. Dále má sušička dva ventilátory s frekvenčními měniči a regulaci maximálního využití a nasycení sušícího vzduchu. Díky této účinné technologii činí potřeba tepelné energie na odpaření 1 kg vody 0,922 kWh. Tato hodnota je o 15 % nižší než u konvenčních typů sušiček s aktivní rekuperací tepla. Je prokázáno testy u zákazníků, že při sušení jedné tuny vlhké kukuřice z vlhkosti 35 % na 15 % je spotřeba tepelné energie 1.12 m³/t (při výhřevnosti 9,5 kWh/m³). Ke snížení vlhkosti z 35 % na 15 % přitom dochází během jediného průchodu zrna sušící věží. Taková technologie nemá na trhu konkurenci,“ vysvětluje Ing. Pawlica. Výhodou  BiTurba je také dosažení rovnoměrných úsušků. To díky tomu, že zrno je ve spodní části sušárny provzdušňováno zleva doprava a v horní části zprava do leva.  Nový systém průchodu zrna pak přispívá také k přirozenému snižování prašnosti sušáren, kdy suchý prach ze spodní části je filtrován v horní části při průchodu mokrým zrnem. 

Revoluční změny v konstrukci sušáren Stela BiTurbo nejsou žádnou pohádkou, ale realitou, což bylo potvrzeno rozsáhlým testem německé společnosti DLG, která provádí nezávislé testování zemědělských technologií.

Poloviční výkon a maximální chlazení

Sušička Stela BiTurbo najde využití hlavně v zemědělských výkupech nebo velkých podnicích. „Je pravdou, že BiTurbo musí mít určitou minimální velikost, která je 10 elementů. Obsah náplně nejmenšího BiTurba je 50 t a minimální výkon při sušení kukuřice činí 15 t/h. S BiTurbem však lze sušit i na poloviční výkon.“ popisuje Ing. Pawlica.  Pro obiloviny a řepku, které nevyžadují tak velký sušící výkon, se pak nabízí možnost sušení s využitím jen jednoho hořáku. „Sušičku lze nastavit tak, že se například zahřívá jen horní polovina věže a spodní funguje jako chladič. To je výborné řešení zejména v případě řepky, kdy je třeba kvalitní chlazení pro dlouhodobé skladování“ vysvětluje Ing. Petr Pawlica.

Největší sušička BiTurbo ve střední Evropě je v Polsku

Největší model sušárny Stela BiTurbo byl postaven letos v Goświnowicích poblíž Polského města Nysa. Sušička byla dodána do firmy BIOAGRA  s. a., jež je předním polským výrobcem ethanolu a bioethanolu. Firma je součástí výkupní organizace BZK GROUP. V Goświnowicích zpracovává celkem 300.000 t kukuřice ročně, a patří tak mezi stěžejní výrobce ethanolu v Polsku. „BIOGRA měla požadavek postavit sušičku, která by byla schopna sušit 1.000 tun kukuřice denně při odsušku z 35% na 15% vlhkost, přičemž zrno mělo být na výstupu zchlazené na teplotu o 5°C vyšší oproti venkovní teplotě. Skladování totiž probíhá v betonovém sile bez ventilace. Dalším důležitým požadavkem byla nízká spotřeba plynu. Výběrového řízení na stavbu sušárny se zúčastnilo osm firem, ale zakázku jsme získali my. Investora totiž oslovila nová technologie BiTurbo s garancemi od firmy Stela na spotřebu plynu, výkon, chlazení, hluk a prašnost,“ vysvětluje Ing. Pawlica, MBA.  

Stavba největší sušárny kukuřice MDB-XN 3/18 SB probíhala během letošního roku a k jejímu zprovoznění došlo v říjnu. Její garantovaný výkon činí 45 t/h při odsušku z 35% na 15% vlhkost, v přepočtu tedy 1080 t za 24 h. 

Největší sušička kukuřice Stela BiTurbo v polské firmě Bioagra.

BiTurbo pro soukromníka

Dalším investorem do sušičky kukuřice Stela BiTurbo byl letos soukromě hospodařící zemědělec Andrzej Kurtys, jehož firma sídlí v městě Budyń. Farmář se zabývá pěstováním kukuřice, sušením ve službách a nákupem mokré kukuřice. Ročně usuší až 20.000 t, avšak toto množství by chtěl brzy zdvojnásobit. „Je zajímavé, že v tomto podniku byla teprve před třemi lety pořízena nová sušárna od jiného německého výrobce. Kvůli vysoké spotřebě plynu byla ale nevyhovující, a tak se farmář rozhodl ji vyměnit za Stelu BiTurbo MDB-XN 3/15 SB s výkonem 40 t/h. Patnáct procent v úspoře energie je v tomto objemu sušení už totiž velký balík peněz,“ konstatuje Ing. Pawlica a dodává, že vedle nízkých provozních nákladů bylo požadavkem investora také dokonalé zchlazení zrna, neboť jeho skladování probíhá v halách bez ventilace, kde je zrno vrstveno až do výšky 12 m. Z toho důvodu byly za sušárnou nainstalovány ještě dvě velké chladící věže, taktéž od firmy Stela, pro dosažení absolutní spokojenosti zákazníka. 

Sušička kukuřice Stela BiTurbo v polském Budyńu.

Nová a kompletní posklizňová linka 

Nová sušárna BiTurbo byla zprovozněna také v obchodní firmě CORNEX v polském Wiśniewku, která se zabývá nákupem mokrého zrna a sušením ve službách. „I pro tohoto investora byla přesvědčujícím faktorem garance spotřeby plynu. Zdejší sušička MDB-XN 1/16 SB o výkonu 18 t/h je dominantní součástí kompletně nové posklizňové linky. Tato impozantní stavba zahrnuje mimo jiné obilní sila MFS s celkovou kapacitou téměř 20. tis. m3. K přepravě materiálu a plnění sil zde slouží dopravníky Skandia a Hutchinson Grain Pump, obojí o výkonu 100 t/h. Stejně výkonná je i nainstalovaná čistička obilovin,“ poznamenává Ing. Pawlica s tím, že tuto novou posklizňovou linku si mohli zájemci, a to nejen z Polska, prohlédnout na říjnovém dni otevřených dveří. 

Posklizňová linka PAWLICA se sušičkou BiTurbo v polském Wisniewku.

První vlaštovka v ČR

První sušárna BiTurbo v České republice stojí ve společnosti Agrochov Jezernice, a. s.Také v České republice už stojí první BiTurbo, a to poblíž Lipníku nad Bečvou. Zájem o tento typ sušárny projevila společnost Agrochov Jezernice, a. s., která se zaměřuje zejména na produkci ozimé pšenice, máku, ječmene a cukrovky. Okrajově pěstuje také řepku, hořčici, kukuřici a jiné doplňkové plodiny, sloužící zejména jako doplněk do krmivové základny pro chov skotu a prasat.

Zde instalovaná sušička Stela MDB-XN 1/12-SB nabízí výkon 17,7 t při sušení kukuřice z 30% vlhkosti na 15% vlhkost. V případě sušení krmné pšenice z 19% na 15% vlhkost činí výkon 46,2 t/h a při sušení řepky z 12% na 8% vlhkost je to 36,8 t. Firma Pawlica s. r. o. napojila sušičku na betonové silo a dodala také dopravní cesty, konkrétně dopravníky švédského výrobce Skandia. „ Věřím, že naše nová technologie  BiTurbo zaujme více českých zákazníků, kteří uvažují o výměně stávající sušárny, ať už z důvodu omezené morální životnosti, nedostatečného výkonu či vysokých provozních nákladů,“ uzavírá Ing. Pawlica.

 

 

Materiály ke stažení

Tajemství levného sušení kukuřice - Zemědělec

Tajemství levného sušení kukuřice - Rolnické noviny