+420 235 301 321
   +420 720 948 813
  • Czech107
  • English417
  • Polish344
  • Serbian503
  • Ukrainian992
  • Slovak

Tlačítkový řídící systém s technologickým schématem na dveřích rozváděče

  • jednoduchost ovládání 
  • ruční přepínání
  • signalizace poruchy
  • vybavení systémem blokace nežádoucích stavů

Automatizace 

Posklizňové linky dodávané naší firmou jsou řízeny v zásadě dvěma systémy – tlačítkovým s technologickým schématem na dveřích rozvaděče nebo pomocí počítače. Bez ohledu na použitý řídící systém, instalujeme ke každému pohonu tzv. deblokační skříně, aby bylo možné jakýkoliv pohon v případě poruchy systému vypnout, ovládat ručně nebo přepnout zpět do automatického režimu. Hlídání všech možných poruchových stavů je monitorováno u obou systému a je světelně a akusticky signalizováno.

Tlačítkový řídicí systém s technologickým schématem na dveřích rozváděče

Jedná se o nejjednodušší systém poloautomatického systému řízení, kdy si obsluha pomocí tlačítek na rozváděči volí přednastavený program. Systém je vybaven blokacemi nežádoucích stavů a signalizací poruchy. Teploty uvnitř sila jsou odečítány ručně pomocí odečítacího modulu, který se jednoduše napojí na siloteploměrné kabely.

 

 

Poptávkový formulář