+420 235 301 321
   +420 720 948 813
PAWLICA E-SHOP
 • Czech932
 • English930
 • Polish1013
 • Slovak

Speciální instalace na Ukrajině

Speciální instalace na Ukrajině

Německý výrobce zemědělských a průmyslových sušáren STELA nedávno prezentoval svoje produkty na mezinárodním veletrhu Grain Technology v Kyjevě. Představil zde také jednu velmi zajímavou ukrajinskou instalaci sušičky, kde ohřev vzduchu zajišťuje kotel na štěpku a kukuřičné klasy o výkonu 6 MW. Vše je integrováno do systému STELA s levnými lokálními zdroji energie na provoz.

Stacionární sušička Stela, typ AgroDry MDB-XN 1/18-S

U tohoto modelu byl použit kombinovaný systém pro odlučování prachu (Combia Air Clean System)

Místo instalace:  Cherkasy, Zhashkiv, Ukrajina

Projekt: sušení zemědělských komodit

Datum: 14.04.2015

Výkon sušárny MDB-XN 1/18-S:

Pšenice  (objemová hmotnost 780 kg/m3):   při sušení z 19%  na 15%        přibližně        59.500 kg/h

Kukuřice  (objemová hmotnost 750 kg/m3):  při sušení z 30%  na 15%        přibližně       22,500 kg / h

Kapacita sušárny:   cca 91.5 t

Elektrické zatížení: přibližně 130,00 kW 

Sušící vzduch je vháněn pomocí axiálního a radiálního ventilátoru. Obsah zbytkového prachu ve vyfukovaném vzduchu je snižován prostřednictvím pneumatických ventilů s centroodlučovačem až na hodnotu <20 mg / Nm³ (v případě, že byl produkt předčištěn).

Složení stacionární sušárny STELA AgroDry  MDB-XN 1/18-S:

 • Jeden sloup s upravitelným počtem prvků ohřevu, chlazení a cirkulace vzduchu
 • Dva nepřímé ohřívače typu SLI 2800 (3256 kW each) s tepelným generátorem pro sušení štěpky,
 • Radiální ventilator s odstředivým prachovým odlučovačem
 • Axiální ventilator s pneumatickým ventilem pro přemístění prachových emisí do horních částí sušárny
 • Systémy pro ovládání a kontrolu sušárny
 • Venkovní žebřík
 • Zábradlí v horní části příjmového zásobníku
 • Vnitřní žebřík
 • Plošina pro kontrolu a čištění uvnitř sušárny
 • Systém přívodu paliva

K plnění sušičky slouží korečkové elevátory. Obě části příjmového zásobníku slouží k uskladnění zrna před jeho vstupem do sušící věže.