+420 235 301 321
   +420 720 948 813
PAWLICA E-SHOP
  • Czech1044
  • Slovak

Zájem o sklady pomohl k jubileu

Zájem o sklady dotáhl firmu k jubileu

Společnost Pawlica s.r.o. letos zažívá další úspěšnou sezónu. Nové posklizňové linky staví nejen v Čechách a na Slovensku, ale ve velkém také v Polsku. V současnosti má rozjeto okolo čtyřiceti projektů. Velký zájem zemědělců o sklady firmě letos pomohl k významnému jubileu – skladovací kapacita v postavených silech Brock a Bin již přesáhla milion kubíků! 

O kvalitní posklizňové technologie je stále velký zájem. „Je nám odměnou a ctí, že jsme mohli postavit skladovací kapacity už na více jak milion kubíků. A na dalších projektech dále pracujeme. Letos máme rozestavěno okolo čtyřiceti menších či větších akcí. O práci zatím není nouze a za to jsme vděčni,“ chválí si současnou sezónu jednatel společnosti Ing. Petr Pawlica, MBA.  Jak dodává, firma se neustále snaží také rozšiřovat servisní zázemí i produktové portfolio a novinkou je nově spuštěná internetová platforma pro přímé obchodování s komoditami, které má zemědělcům zlepšit prodejní ceny jejich komodit bez prostředníků.

Kde a jak letos stavíme

Jeden z nejvýznamnějších projektů v České republice se bezpochyby nachází v Hostěradicích. Už po několik let se zde přistavují další a další sila. Pod hlavičkou firmy AGROSERVIS TRADING a.s. tu letos vyrostlo šest nových kusů s kuželovou výsypkou, každé o objemu 1.050 t. Přibyla také čistička obilí RVS240 a byly rozšířeny dopravní cesty o dopravníky Skandia Heavy Duty s výkonem 250 t/h. Skladovací kapacita v Hostěradicích je tak největším uskupením sil v České republice. Její objem činí 155.000 m3 !!

Také mnoho dalších zákazníků se k firmě vrací a chtějí přístavby za účelem zvětšení kapacity skladů. Například ve STATKU KYDLINOV s.r.o. letos proběhlo rozšíření skladovací kapacity o 3.600 m3. Na statku SHR Františka Janovského letos proběhla již třetí stavební etapa, dostavba třetí řady sil, čímž se skladovací kapacita zvýšila na úctyhodných 15 280 m3. Druhá stavební etapa probíhá rovněž v Nenincích na Slovensku u investora Agriva s.r.o., kde se nyní buduje linka na VKS.

Mezi projekty, které jsou úplně nové, patří například farma SHR Josefa Štěpána ve Všelibicích, kde se staví skladovací sila na 2.920 m3. V ZD Bílovec Agro a.s. se na žně dokončily skladovací sila na 12 100 m3 a součástí projektu jsou i dopravní cesty o výkonu 100 t/h. Pro firmu Cerea, a. s. postavila firma Pawlica s.r.o. ve Smiřicích sklad na 13 920 m3 a podnik tak může bez obav zahájit  příjem komodit z letošních žní.

Největší projekt však letos probíhá v Polském městě Szamotuly, kde se staví kompletní posklizňová linka se dvěma příjmovými odprašněnými koši o výkonu 150 t/h, čističkou RVS200 a skladovací kapacitou 30 0000 m3. Jejím investorem je společnost AgriPlus Sp. z o.o. , která je největším polským výrobcem vepřového masa.

Starým linkám nový kabát

Zákazníci se na firmu Pawlica s.r.o. stále obrací také s žádostí o rekonstrukce stávajících linek. Například ve společnosti Pasia s.r.o.  v Novém Meste nad Váhom byla provedena kompletní výměna dopravních cest. Do ZP Hvězdlice, a.s. byl dodán nový zásobník na obilí a zrekonstruována automatizace. Úpravy na čističce a dopravních cestách proběhly také v podniku ZEVA CHLÍSTOVICE, a.s.

V několika zemědělských podnicích letos firma Pawlica s.r.o. zajistila výměnu starých čističek za nové s velmi nízkou prašností (do 10 mg/ m3), a tudíž šetrnějšími k životnímu prostředí. Nové čističky RVS teď slouží například v podnicích: ZD „Mezilesí“ Telecí, Agrochov Jezernice, a.s., ZD Senice na Hané, Agrovit – KRATINA, a.s., PG TRADE a.s., Volfířov, a.s. nebo u soukromých zemědělců Víta Veselého či Ondřeje Bačiny.

Aspirace čističek Gebr. Ruberg RVS je velmi efektivní. Vedle cyklónových odlučovačů, u nichž se výstupní koncentrace TZL pohybuje do 150 mg/m3 se stále více používají průmyslové filtry. Ty jsou tvarově podobné cyklónu, avšak ve svých útrobách skrývají soustavu textilních filtračních hadic. Výstupní koncentrace TZL se u nich pohybuje do 10 mg/ m3. Čističky jsou s nimi takřka bezprašné.

Bez sušičky je podnik v nevýhodě

Každý podnik, který se věnuje rostlinné produkci a nemá sušičku, pociťuje čas od času nevýhodu. Obilí s vyšší vlhkostí se hůře skladuje i zpeněžuje a sušení ve službách je drahé. Proto se letos nemálo podniků rozhodlo do nové sušárny investovat a svoji pozici zvýhodnit. „V České republice jsme letos instalovali sušárnu Stela například v podniku SEMAT HB s.r.o., AgroZZN, a.s., ZOD Úmonín Křesetice nebo Volfířov a.s. Do Polska jsme dodali také tři obří sušárny s technologií BiTurbo, a to do firmy Morgi, Agolok v lokalitě Osiek a BZK Group v lokalitě Prudnik. Každá z nich má výkon přes 1 000 t mokré kukuřice za den! Do firmy BZK dodáváme již druhou sušárnu MDB-XN 3/18SB s technologií BiTurbo, jelikož zákazník je nadmíru spokojen s nízkou spotřebou plynu a elektřiny,“ prozrazuje Ing. Pawlica s tím, že sušárna Stela BiTurbo patří mezi vysoce výkonné technologie na sušení kukuřice s vynikající úsporou energie, která byla letos potvrzeni i nezávislým testem německé firmy DLG. Díky regulovatelnému dvoufázovému sušení dochází k významné úspoře na spotřebě paliva a horkého vzduchu při zachování vysokého výkonu sušení.

Portfolio sušáren firmy Pawlica s.r.o. zahrnuje ještě několik dalších typů. Pro sušení obilí jsou ideálním modelem sušárny GDB, pro sušení kukuřice model MDB nebo již zmíněné BITURBO.  „Nabízíme také mobilní susičky, pro sušení obilí jsou to modely UNIVERSAL, zatím co pro sušení kukuřice je určen typ MUF,“ informuje Ing. Pawlica s tím, že široká je také nabídka sušiček průmyslových, z nichž nejprodávanějším typem jsou STELA BT a BTL, jež jsou zkonstruovány k sušení biomasy.

Mezi letošní projekty také patří stavba dvou peletovacích linek, a to v podniku OFZ, a.s. Oravský Podzámok a MT Pelet, spol., s.r.o.  v Závažné Porubě.

Rozšiřujeme servis

Společnost Pawlica si uvědomuje jak je pro zákazníky důležitý záruční i pozáruční servis. Proto neustále rozšiřuje tým servisních pracovníků a servisních služeb. V letošním roce má za sebou již okolo stovky servisních výjezdů absolvovaných novým servisním vozem.

Servis sušáren zajišťují zaměstnanci společnosti a smluvní pracovníci, rozmístění po území ČR tak, aby bylo možné provést servisní zásah co nejrychleji.  Vloni vzniklo ve společnosti samostatné servisní oddělení, disponující zkušenými a řádně proškolenými techniky. „Zákazníkům nabízíme několik variant mimosezonních a předsezonních prohlídek, kdy podle jejich požadavků je technologie zkontrolována technikem a na základě této kontroly je zpracováno doporučení nezbytných oprav nebo výměn dílů. Následně je zpracována cenová nabídka a po vzájemném odsouhlasení je provedena oprava,“ informuje manažer servisu Ing. Jan Jachymstál. Co se týče dodávky náhradních dílů, v Ruzyni byla pořízena skladová patrová hala, se skladovací plochou přes 1000 m2. Zde je postupně zřizována zásoba nejpotřebnějších náhradních dílů. „Zde je nutné si uvědomit, že technologické linky na posklizňovou úpravu a skladování zrnin jsou velmi složitá zařízení, takže není možné držet na skladě sortiment veškerých náhradních dílů. Proto s jednotlivými výrobci zařízení má společnost Pawlica dohodnut systém expresní dodávky náhradních dílů, kdy pokud je díl objednán do 16:00, je obvykle dodán během následujících 24 hodin,“ vysvětluje. Do budoucna má ale firma v plánu zahájit  vlastní výrobu některých dílů, zejména těch nejvíce opotřebitelných,  aby byla schopna zákazníkům nabídnout výhodnější ceny.

Nově obchod s komoditami

Zcela novou parketou je pro firmu Pawlica s.r.o. zprostředkování přímého obchodu s komoditami. „Na jaře jsme spustili novou aplikaci www.grainterminal.cz. Jde o platformu pro obchod se zemědělskými komoditami, konkrétní nástroj pro přímý kontakt mezi producenty a zpracovateli. Motivací bylo vytvořit jedno centrální místo, kde by se na jednoduché webové aplikaci potkali jak zpracovatelé, tak výrobci ze sektoru obilovin a zrnin, olejnin i luštěnin, a byli schopni jednoduchým a bezpečným způsobem uzavírat obchody v oblasti střední Evropy. Partnerem projektu je baka ČSOB, která pro projekt vyvinula bezpečné deponované účty pro platby. Chceme tím farmářům umožnit prodat přímo do Německa, Rakouska, případně i do Polska, kde je obrovská poptávka po obilovinách. Lepší prodejní ceny pomohou i výstavbě dalších našich sil.“ vysvětluje Ing. Pawlica a dodává, že o službu je poměrně velký zájem. Každý den se v aplikaci registrují noví zákazníci. 

Náš článek v Zemědělci č. 32