+420 235 301 321
   +420 720 948 813
PAWLICA E-SHOP
  • Czech1043
  • English1046
  • Polish1047
  • Slovak

Jak jsme slavili první milion

Jak jsme slavili první milion

22. srpna jsme v Hostěradicích společně s našimi zákazníky a dodavateli technologií oslavili jedno velmi významné jubileum. Firma Pawlica s.r.o. se může pyšnit tím, že od roku 1992 v ČR a zahraničí postavila pozinkovaná obilní sila s kapacitou víc jak milion kubíků.

"Tohle je pro nás obrovská pocta. Náš tým si velice váží přízně zemědělců a těší se na další úspěšné spolupráce. Doufám, že se tady brzy sejdeme na oslavě druhého milionu," řekl mimo jiné ve svém slavnostním projevu jednatel společnosti Ing. Petr Pawlica, MBA. 

Slavnostní akce v Hostěradicích se zúčastnila přibližně stovka lidí z řad zemědělců, obchodních partnerů a dodavatelů technologí z USA, Polska, Dánska, Švédska či Německa. Po slavnostních projevech jednatele firmy a hostů se uskutečnila prohlídka místní posklizňové linky, která je největším projektem firmy Pawlica s.r.o. v České Republice. V odpoledních hodinách byla na programu akce prohlídka zámku Vranov nad Dyjí a na večer byla naplánována zábava ve vinném sklípku v Hostěradicích. 

 

PŘEČTĚTE SI TAKÉ ČLÁNEK OD JANY PANČÍKOVÉ, KTERÝ VYŠEL V ZEMĚDĚLCI

Slaví první milion kubíků v silech

Firma Pawlica s.r.o. dodává zemědělcům v České republice na klíč technologie pro sušení, čištění a skladování zrnin a dalších komodit. Společnost staví sila BROCK a BIN již od roku 1998. Letos se podařilo zákazníkům předat jubilejní miliontý metr krychlový skladovacích sil, a tento úspěch bylo potřeba oslavit. Slavnostní akce se uskutečnila koncem srpna v Hostěradicích v areálu společnosti AGROSERVIS TRADING a.s., který má se svými 155.000 metry krychlovými největší skladovací kapacitu v České republice.

„Je pro mne nesmírnou ctí, že se nám podařilo dosáhnout jednoho milionu metrů krychlových skladovacích kapacit v ocelových silech a že jsme v našem oboru tohoto čísla dosáhli jako první,“ informoval Ing. Petr Pawlica, MBA, jednatel a generální ředitel společnosti PAWLICA s.r.o. v úvodu slavnostní akce. Tohoto úspěchu se podle něho podařilo firmě dosáhnout díky skvěle sehranému profesionálnímu týmu, kvalitním a spolehlivým dodavatelům a zejména zákazníkům, kteří tyto služby a výrobky ocení a mají zájem provozovat kvalitní skladovací kapacity.

Před pěti lety byla v nedaleké obci Jiřice slavnostně uvedena do provozu do té doby největší investice do posklizňové linky pro Ing. Josefa Koláře ze ZD Jiřice u Miroslavi. „Během uvedené akce byla minutou ticha uctěna památka na mého otce, zakladatele firmy Ing. Rudolfa Pawlici, CSc., který v květnu toho roku tragicky zahynul,“ připomněl Petr Pawlica. I přes zmíněnou tragédii se jeho synovi podařilo udržet sehraný tým spolupracovníků, dodavatelských firem, zájem zákazníků o nabízené technologie a služby a vysoký kredit značky Pawlica.

„Vše se podařilo nejen udržet, ale navíc ještě rozšířit. Našim zákazníkům chceme nabízet i další služby. Letošní novinkou je například projekt GrainTerminal. Cílem této webové aplikace je prostřednictvím elektronické platformy pro přímé obchodování mezi zemědělci a zpracovateli dosáhnout vzájemně výhodnějších cen bez překupníků. Lepší zhodnocení sklizně je základem pro investice, například do našich skladovacích sil. Finanční transakce tuzemského i zahraničního platebního styku budou probíhat v měnách v CZK, EUR a PLN prostřednictvím zabezpečeného účtu ČSOB, která tento projekt aktivně podporuje,“ vysvětlil Ing. Pawlica a poděkoval Ing. Petrovi Kopečkovi, manažerovi sektoru zemědělství ČSOB, za navázanou spolupráci.

Největší skladové hospodářství u nás

Hosty přivítali v největším skladovém hospodářství v České republice také předseda představenstva společností AGROSERVIS TRADING, a.s. a Zea, a.s. Hostěradice Ing. Jiří Pevný a hlavní agronom podniku Ing. Vladimír Vančura. „Společnost jsme koupili v roce 1998 a za dva roky jsme začali středisko v Hostěradicích přebudovávat na sklad obilí. Tenkrát jsme obhospodařovali 4500 hektarů a potřebovali jsme skladovat větší množství zrnin. Okresní výkupní podnik, i když byl po privatizaci, měl v pátek odpoledne zavřené brány a nevykupoval, otevřel je až v pondělí a my jsme chtěli sklízet úrodu i o víkendu. To byl hlavní důvod, proč jsme začali budovat první dvě příjmové linky. Následně jsme v roce 2002 postavili sušičku na sušení kukuřice a o rok později jsme zahájili první výstavbu sil od firmy Brock,“ nabídnul Ing. Pevný hostům pohled do historie podniku.

„Kupovali jsme okolní zemědělské podniky a tak jak se rozšiřovala výměra našich polí, bylo nutné rozšiřovat i skladovací kapacity tohoto areálu. K dnešnímu datu vlastníme deset zemědělských podniků a ve skladovacím areálu v Hostěradicích stojí 26 sil, z toho 24 sil značky Brock,“ dodal předseda představenstva. Ing. Vančura řekl, že podnik hospodaří na 18000 hektarech zemědělské půdy. „Pěstujeme převážně kukuřici, ozimou pšenici, ozimou řepku, hrách a vojtěšku. V rámci živočišné výroby chováme prasata na výkrm a vykrmujeme zhruba 2000 býků,“ dodal agronom.

Oslav se zúčastnili i zahraniční dodavatelé

Při navrhování posklizňových linek a skladů na obilí vychází firma Pawlica s.r.o. ze zkušeností projektových specialistů a konstruktérů. Do strojních technologií posklizňových linek se dodávají převážně produkty zahraničních výrobců. To byl také důvod proč se oslav prvního milionu metrů krychlových postavených v silech BROCK a BIN od roku 1998 účastnilo mnoho zástupců zahraničních dodavatelů.

„Firma Brock USA se zabývá skladováním zrnin a dodáváním technologií pro skladování. Naše spolupráce s firmou Pawlica je vynikající a doufám, že bude i nadále pokračovat a rozvíjet se,“ řekl Doug Niemeyer, prezident CTB Inc. Jeho kolega investiční ředitel CTB Marc Plastow dodal, že žijeme ve velmi nestabilní době a tato nestabilita zasahuje Spojené státy americké i většinu Evropy. Marc Plastow věří, že pevné obchodní kontakty, jako jsou mezi firmou Brock a Pawlica, dokáží v tomto světě přispět k udržení stability. Z firmy Hutchinson USA se akce zúčastnil obchodní zástupce pro Evropu Lee Case, z německé firmy Stela její majitel Thomas Laxhuber. Německou firmu Ruberg zastupoval Karsten Linken, firmu Skandia ze Švédska obchodní zástupce pro východní Evropu Magnus Werner, a dánskou firmu JE-MA obchodní zástupce pro východní Evropu Torben Kjaer.

Na instalaci nové etapy skladového hospodářství v Hostěradicích se podílely také tuzemské firmy – Siemens Česká republika, kterou reprezentoval Oldřich Kupa a za Kovodružstvo Strážov se akce zúčastnil jeho ředitel Václav Valter.

Prohlídka nové instalace

Po slavnostních projevech následovala prohlídka celé linky. Okamžitá příjmová kapacita všech linek v Hostěradicích je 600 tun za hodinu na čtyřech koších. Instalace zahrnuje dvě velkokapacitní sušičky Stela s chladiči a celkovým výkonem 87 tun za hodinu při sušení kukuřice s 30% vlhkostí. Linky provozujeme v průměru deset hodin denně a jsme schopni přijmout až 6000 tun obilovin za den. To při výnosu šest tun z hektaru odpovídá sklizni z 1000 hektarů za jeden den, samozřejmě včetně přečištění a uskladnění,“ konstatoval Ing. Pevný s tím, že celková skladovací kapacita areálu v ocelových silech 155.000 m3. Areál se průběžně buduje po jednotlivých etapách od roku 2013, v plánu je podle něho i rozšíření kapacit v příštích letech, pokud by bylo potřeba.

Nová, v pořadí již sedmá, etapa výstavby skladovacích prostor je tvořena příjmovou linkou s čističkou Ruberg RVS 240 o výkonu 240 t/h na pšenici, po čističce následují akumulační sila Brock s kuželovou výsypkou o objemu šestkrát 1.050 tun. „Linka je specializovaná na obiloviny, jejím cílem je přijmout ve velké rychlosti sklizené obiloviny a skladovat je v silech, která jsou kuželového tvaru. Příjmový koš má výkon 250 tun za hodinu. Nákladní auta, která přivezou sklizené zrno, lze sklápět dozadu nebo do strany, není třeba zrno přihrnovat. Vyprázdnění nákladního auta trvá zhruba dvě až tři minuty,“ vysvětlil Ing. Pawlica, který novou etapou skladovacích prostor hosty provázel.

Tato linka je propojená s další linkou, takže je možné obiloviny přijímat a skladovat i v dalších silech. K nahlédnutí pro návštěvníky byl zpřístupněn i velín s řídicím systémem.

Zajímavostí je, že každé silo má takzvané gravitační vyprazdňování. Jde o doplňkové vybavení od firmy Brock. Výkonem 400 t/h je možné silo vyskladnit do nákladních aut bez zapnutí motoru. Dopravníky na lince dodala firma Skandia, příjmový elevátor má výkon 250 t/h, vyskladnění je pak realizováno pásovými dopravníky JE-MA a obilní pumpou Hutchinson. Tato dopravní technologie s výkonem 250 t/h slouží k naskladňování i vyprázdňování sil. Nejmenší silo v areálu má 1000 a největší 15.000 metrů krychlových. Novinkou je kontinuální snímání hladiny v silech pomocí radarů Siemens, které dokážou změřit objem sila.

Silo je jako sejf, který chrání úrodu

Podle Ing. Pawlici by se třetina sklizené produkce měla prodat už ve žních, třetina by měla zůstat v podlahových skladech, ta se musí prodat do jara a třetina má být skladována v silech. „Pokud zemědělci nechtějí prodat svoji úrodu hned po sklizni a rozhodnou se počkat na lepší ceny mimo toto období, představují sila pro obilniny velmi dobrou volbou. V silech lze uskladnit úrodu i několik let bez ztráty kvality. Neohrozí ji hmyz, ptáci ani hlodavci, jako tomu bývá například při skladování v halách. Výhodou je, že lze neustále udržovat a kontrolovat optimální teplotu a vlhkost. Sila slouží jako sejf, který chrání úrodu a zemědělec může vyčkat na nejlepší cenu a maximálně tak zhodnotit vynaloženou práci i peníze,“ konstatoval generální ředitel společnosti PAWLICA s.r.o.

Podle Petra Pawlici je náplní práce projektantů navrhnout skladovací areál tak, aby šel rozvíjet i do budoucna. Doporučil, že ideální je mít vizi a začít stavět skladovací kapacity od středu pozemku, aby bylo možné skladovací areál dále rozšiřovat.

„Říká se, že v životě je nejtěžší ten první milion, pak už to jde lépe. Přál bych si, aby nová sila v Hostěradicích byla před žněmi prázdná a při žních plná a doufám, že se tady potkáme ve zdraví rovněž u oslavy našeho druhého milionu,“ dodal Ing. Pawlica a společně s Ing. Pevným pak symbolicky pokřtili šampaňským sila, která byla postavena v letošní sedmé, avšak určitě ne poslední rozšiřovací etapě.

Jana Pančíková, Zemědělec

Jubileum Pawlica1.jpg
Jubileum Pawlica3.jpg
Jubileum Pawlica2.jpg
Jubileum Pawlica4.jpg
Jubileum Pawlica5.jpg
Jubileum Pawlica6.jpg
Jubileum Pawlica8.jpg
Jubileum Pawlica7.jpg
Jubileum Pawlica9.jpg
Jubileum Pawlica10.jpg
Jubileum Pawlica11.jpg
Jubileum Pawlica14.jpg
Jubileum Pawlica12.jpg
Jubileum Pawlica15.jpg
Jubileum Pawlica16.jpg
Jubileum Pawlica17.jpg
Jubileum Pawlica18.jpg
Jubileum Pawlica19.jpg
Jubileum Pawlica13.jpg
Jubileum Pawlica21.jpg
Jubileum Pawlica20.jpg
Jubileum Pawlica23.jpg
Jubileum Pawlica22.jpg
Jubileum Pawlica24.jpg
Jubileum Pawlica26.jpg
Jubileum Pawlica25.jpg
Jubileum Pawlica27.jpg
Jubileum Pawlica28.jpg
Jubileum Pawlica30.jpg
Jubileum Pawlica29.jpg
Jubileum Pawlica31.jpg
Jubileum Pawlica32.jpg
Jubileum Pawlica33.jpg
Jubileum Pawlica34.jpg
Jubileum Pawlica36.jpg
Jubileum Pawlica35.jpg
Jubileum Pawlica37.jpg
Jubileum Pawlica39.jpg
Jubileum Pawlica38.jpg
Jubileum Pawlica40.jpg