+420 235 301 321
   +420 720 948 813
 • Czech92
 • English532
 • Serbian508
 • Slovak

Granomat

 • Plně automatizovaný průběh měření
 • Snadná obsluha
 • Přesné výsledky měření
 • Měření celých zrn (bez rozmělňování)
 • Integrovaná tiskárna
 • Povolení k používání v mnoha zemích
 • Rozsahy měření podle produktu od 3 % do 46 %
 • Modulární sestava přístroje
 • obiloviny, luskoviny, olejniny, kukuřici a slad

Vlhkoměr GRANOMAT  

Kapacitní vlhkoměr GRANOMAT, který je určen pro posklizňové linky, umí změřit veškeré obiloviny, luskoviny, olejniny, kukuřici a slad. Objem vzorku pro rozbor je 600 ml, přičemž do paměti přístroje se vejde až 100 různých kalibrací.

GRANOMAT měří kapacitu (dielektrickou konstantu) vloženého vzorku zrna. Stanovuje jednak vlhkost vzorku a jednak objemovou hmotnost (hektolitrovou váhu) a teplotu. Vzorek se před vložením do sondy přístroje nešrotuje. Měření je plně automatické. Obsluha pouze vloží vzorek do násypky přístroje, navolí produkt z displeje a odstartuje měření. Zde je možné také vložit identifikaci vzorku. GRANOMAT si pak sám odměří potřebné množství do měřicí sondy, což zaručuje shodnost sypné hmotnosti. Poté oddělovací zařízení zarovná hladinu, čímž je zajištěn přesný objem vzorku. Měření kapacity, hmotnosti a teploty proběhne během několika sekund. Poté je vzorek automaticky vyprázdněn do šuplíku a je možné jej použít i pro další analýzy.

Vlhkoměr GRANOMAT stanoví vlhkost (%), objemovou hmotnost (kg/hl) a teplotu (°C) a výsledek zobrazí na displeji. Ten je možné vytisknout zabudovanou tiskárnou a nebo odeslat do PC.

AKČNÍ SLEVY V MĚSÍCI KVĚTEN - KOMPLETNÍ NABÍDKA ZDE!

 

Kapacitní vlhkoměr Granomat

 

OBJEDNÁVEJTE ZDE

Kontaktní formulář

Odesláním tohoto formuláře zároveň poskytujete společnosti Pawlica s.r.o. souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů.