VIRTUÁLNA PREHLIADKA +420 235 301 321 Servis
czech arrow
Pozberové linky

Pozberové linky

Postavíme pre vás novú pozberovú linku
alebo zrekonštruujeme existujúcu.

scroll
Stavba posklizňových linek Pawlica Modernizácia betónových síl Projektovanie Servis REFERENCIE
Pozberové linky

POSTAVÍME LINKU NOVÚ ALEBO ZREKONŠTRUUJEME EXISTUJÚCU

Už od roku 1998 dodávame poľnohospodárom v Českej republike aj zahraničí kvalitné pozberové technológie na sušenie, čistenie a skladovanie zrnovín a ďalších komodít. Dobre vieme, aká je pozberová úprava pre farmárov dôležitá. Vďaka nej môžu zvýšiť hodnotu vypestovaných produktov a následne ich predať s vyšším ziskom. Preto sa špecializujeme na predaj takých technológií, ktoré sú šetrné k zrnu, ale zároveň veľmi spoľahlivé a výkonné.

 • výstavba pozberových liniek „na kľúč“
 • rekonštrukcia existujúcich liniek
 • projekčné spracovanie návrhu
 • dodávky technológií
 • zaškolenie obsluhy
 • Uvedenie do prevádzky
 • spoľahlivý servis
 • najkvalitnejšie technológie na trhu
 • rozsiahle skúsenosti v odbore
 • viac ako 1 000 000 t v silách na obilie
 • viac ako 300 inštalovaných sušičiek
 • registrované technologické riešenia!

Stavba pozberových liniek Pawlica

Firma PAWLICA s. r. o. je lídrom medzi dodávateľmi technológií na skladovanie, čistenie, dopravu a sušenie obilnín a ďalších zrnovín. Zameriavame sa na stavbu moderných pozberových liniek „na kľúč“ či modernizáciu existujúcich pozberových liniek. Našimi zákazníkmi sú malé rodinné farmy aj veľké poľnohospodárske podniky. Do našich liniek používame iba produkty overených výrobcov. Ich vzájomná kombinácia potom vytvára kvalitný a dobre fungujúci celok – pozberovú linku PAWLICA. 

VIAC INFORMÁCIÍ

Modernizácia betónových síl

Medzi nevýhody starých betónových síl patrí nízky výkon, prevádzková nespoľahlivosť, personálna náročnosť a často neekonomická prevádzka. Modernizáciou môžeme dosiahnuť významné zvýšenie výkonu sila. Firma PAWLICA vie silo vybaviť novým príjmom, dopravnými cestami, čističkami obilia, sušiarňami obilia a ďalšími technológiami vhodnými na prevádzku betónového sila. Zaistíme tiež výmenu elektroinštalácií a vybavenie sila sofistifikovaným riadiacim softvérom. To všetko zvládneme bez prerušenia prevádzky sila.

VIAC INFORMÁCIÍ

Projektovanie pozberových liniek

Pri navrhovaní pozberových liniek a skladov obilia vychádzame z bohatých skúseností našich projektových špecialistov a konštruktérov. Projektovať linku začíname už počas úvodnej bezplatnej konzultácie u vás. Najprv sa stretnete s manažérom projektu, ktorý od vás zistí vaše predstavy a všetko potrebné na vytvorenie prvotného návrhu, ktorý vznikne spoluprácou manažéra s projektantom. Počas vytvárania návrhu do hry vstupuje ešte technológ, ktorý tím doplní o dlhoročné skúsenosti a odporučí vhodnú technológiu pre váš projekt. 

VIAC INFORMÁCIÍ

Servis pozberových technológií

Dobre si uvedomujeme, ako je pre zákazníkov dôležitý záručný aj pozáručný servis. Preto neustále rozširujeme tím servisných pracovníkov a našich servisných služieb. Servis sušiarní STELA zaisťujeme vlastnými certifikovanými servisnými technikmi alebo zmluvnými pracovníkmi, ktorí sú rozmiestnení po území ČR tak, aby bolo možné vykonať servisný zásah čo najrýchlejšie.

VIAC INFORMÁCIÍ

NAŠE AKTUÁLNE REFERENCIE

Sledujte nás - Facebook

Dajte nám vedieť...

soc soc