VIRTUÁLNA PREHLIADKA +420 235 301 321 Servis
czech arrow
Sušička kukurice <br>STELA MDB

Sušička kukurice
STELA MDB

neobmedzený<br> výkon

neobmedzený
výkon

nízka spotreba <br>vykurovacieho média

nízka spotreba
vykurovacieho média

životnosť <br>až 50 rokov

životnosť
až 50 rokov

Na sušenie kukurice je určený typový rad sušičiek STELA MDB,
ktoré pracujú s rekordne nízkou spotrebou energie

scroll
opis TECHNICKÝ LIST video Galéria REFERENCIE
Sušička kukurice STELA MDB

SUŠIČKY KUKURICE STELA MDB NA ÚSPORNÉ SUŠENIE

Úprava zrna sušením, teda aj sušenie kukurice, je najdokonalejšou konzervačnou metódou, ktorá je nutná v prípade skladovania kukurice, slnečnice a repky. Je vedecky preukázané, že sušenie kukurice so STELOU je šetrné k zrnu, takže nedochádza k jeho poškodeniu ani zníženiu klíčivosti.

Na sušenie kukurice je určený typový rad sušičiek MDB (Mais Durchlauf Breit). Tieto sušičky pracujú s rekordne nízkou spotrebou energie. Je možné ich vybaviť dvoma ventilátormi na aktívnu rekuperáciu tepla. Vďaka pneumaticky riadenému rázovému vypúšťaniu a diferenciácii pracovného priestoru šachty dokážu usušiť mokrú kukuricu až s 35 % vlhkosťou jedným prechodom. Výkonové rady a vybavenie jednotlivých sušičiek STELA sú veľmi široké a je iba na zákazníkovi, aký výkon a v akom vybavení si vyberie. Na sušičkách MDB je možné sušiť aj obilie.

Medzi prednosti sušičky STELA patrí okrem vysokého výkonu aj fyzická životnosť dosahujúca až 50 rokov. Kvality týchto kukuričných sušiarní potvrdzuje aj počet inštalácií v Českej republike, na Slovensku a v Poľsku, ktorý sa za históriu firmy priblížil k hranici 300 kusov.

  • neobmedzený výkon
  • nízka spotreba vykurovacieho média
  • nízka energetická náročnosť
  • životnosť až 50 rokov
  • spoľahlivosť prevádzky
  • od určitej veľkosti možnosť aktívnej rekuperácie
  • flexibilná modulová konštrukcia
  • šetrnosť k sušenému zrnu

Zostava sušičky STELA MDB je vždy voliteľná

Sušička STELA MDB sa vyrába z tvrdeného hliníka, ktorý má absolútnu odolnosť voči korózii. Zostava STELY je vždy voliteľná, pričom zákazníkovi sa ponúka niekoľko možností ohrievania, vzduchotechniky, rekuperácie tepla, obmedzenia prašnosti, hlučnosti a automatickej regulácie vlhkosti.

Všetky typy sušičiek sú riadené priemyselným automatom Siemens a s ovládaním z klávesnice podľa údajov zobrazených na displeji.

Odoslať dotaz

opis

V spodnej časti sušiacej veže je masívny podstavec s vyprázdňovacím zariadením, na ktorý sa montujú jednotlivé elementy sušiacej veže. Úplne hore je plniaci zásobník. Z jedného boku veže prilieha komora horúceho vzduchu, z druhej strany komora výstupného vzduchu. Vyprázdňovacie zariadenie je roštového typu s okamžitým otváraním pomocou pneumatického servopohonu. Element veže je priechodná škatuľa vyplnená vzduchotechnickou inštaláciou – kanálikmi na vstup a výstup sušiaceho alebo chladiaceho vzduchu. Do komory horúceho vzduchu v spodnej časti sa cez vstupné žalúzie nasáva okolitý čerstvý vzduch, ktorý sa následne ohrieva priestorovým plynovým horákom (zemný plyn, LPG). Alternatívne je možné sušičku vybaviť spaľovacou komorou s monoblokovým horákom na LTO (priamy, nepriamy ohrev). Na komoru výstupného vzduchu sa napája odťahový ventilátor, ktorý môže byť vybavený obmedzovačom prašnosti alebo tlmičom hluku. Systém aktívnej rekuperácie zahŕňa prídavný ventilátor v spodnej časti sušiacej veže, ktorá potom tvorí vzduchotesne uzavretý celok.

Ako fungujú sušičky MDB

 Zrno sa privádza do plniaceho zásobníka veže sušiarne (v hornej časti) a jeho zostup sa riadi frekvenciou intervalov otvorenia roštu vyprázdňovacieho zariadenia. Sušička sa udržiava v zaplnenom stave pomocou sledovača zaplnenia, ktorý spína prísunové cesty. Klesaním vo veži je zrno omývané sušiacim vzduchom, naspodku potom chladené okolitým vzduchom. Dopravu vzduchu zaisťuje odťahový ventilátor, ktorý nasáva tak horúci vzduch od ohrievača, ako aj okolitý vzduch na chladenie. Recirkulačný ventilátor prečerpáva sušiace médium z výstupu na vstup. Tento proces sa riadi centrálnou počítačovou jednotkou. Doplnkovým vybavením sušičiek MDB je automatická regulácia vlhkosti.

Investícia do sušiarne STELA sa vám rýchlo vráti!

Z praxe je známe, že sušičky Stela-Laxhuber vynikajú nízkou spotrebou energie a že merné náklady na palivo sú nízke na usušenie 1 t o 1 % vlhkosti. Z praxe vieme, že ak využijeme sušičku Stela na sušenie kukurice a čiastočne na sušenie repky a obilia, je čas návratnosti investície 2 – 4 roky.

TECHNICKÝ LIST

Výkonová tabuľka sušičiek STELA MDB

Typ Jednotky Výkonnosť Pri sušení Poznámka
MDB-TN 1/4 S  t.h-1 3,3 z 35% na 15% kukurica
MDB-TN 1/7 S  t.h-1 5,6 z 35% na 15%  kukurica
MDB-XN 1/7 S t.h-1 8,4 z 35% na 15%  kukurica
MDB-XN 2/12  t.h-1 28,8 z 35% na 15%  kukurica

galéria

Referencie

Kontaktný formulár

Dajte nám vedieť...

soc soc