VIRTUÁLNA PREHLIADKA +420 235 301 321 Servis
czech arrow
Sušička obilia STELA GDB

Sušička obilia STELA GDB

VÝKON <br> SUŠENIA

VÝKON
SUŠENIA

NÍZKA<br>  ENERGETICKÁ NÁROČNOSŤ

NÍZKA
ENERGETICKÁ NÁROČNOSŤ

ŠETRNOSŤ<br>  K ZRNU

ŠETRNOSŤ
K ZRNU

Na sušenie obilnín dodávame sušiarne STELA GDB
ponúkajúce neobmedzený výkon

scroll
Opis video Galéria REFERENCIE
Sušička obilia STELA GDB

SUŠIČKA OBILIA STELA GDB S NEOBMEDZENÝM VÝKONOM

Na sušenie obilia ako hlavnej komodity je určený typový rad sušičiek STELA GDB (Getreide Durchlauf Breit) ponúkajúci neobmedzený výkon. Zostavujú sa zákazníkovi na mieru z pripravených komponentov. Pracovné orgány sú prispôsobené obilninám, a preto sa od kukuričných sušičiek líšia hlavne v rozmiestnení a tvare sušiacich kanálov, vrstve sušeného materiálu a tiež vysokom výkone ventilátora. Ten je nutný aj na výkonné chladenie v čase horúceho počasia pri obilnej žatve. Obilné sušičky GDB môžu sušiť aj kukuricu, ale už nie tak efektívne.

  • vysoká spoľahlivosť prevádzky
  • neobmedzený výkon
  • nízka spotreba vykurovacieho média
  • dlhá životnosť vďaka konštrukcii sušiaceho ústrojenstva z tvrdeného hliníka
  • sušenie obilia, slnečnice, sóje a kukurice
  • pasívna alebo aktívna rekuperácia

Sušiarne s aktívnou alebo pasívnou rekuperáciou tepla

Sušiarne obilia sa delia podľa výkonu na jednovežové modely a pre veľké výkony na dvoj-, troj- a štvorvežové. Na ohrev vzduchu sa volí priamy ohrievač alebo výmenník, na odprašnenie obmedzovač alebo centroodlučovač.

Sušičky STELA GDB je možné vybaviť pasívnou alebo aktívnou rekuperáciou tepla, čiastočnou alebo úplnou izoláciou, tlmičmi hlučnosti a niektorými z troch systémov na automatickú reguláciu výstupnej vlhkosti. Obilné sušičky STELA sa dodávajú sériovo s riadiacim počítačom SIEMENS a s ovládaním z klávesnice podľa údajov displeja.

Odoslať dotaz

Opis

V spodnej časti sušiacej veže je masívny podstavec s vyprázdňovacím zariadením, na ktorý sa montujú jednotlivé elementy sušiacej veže. Úplne hore je plniaci zásobník. Z jedného boku veže prilieha komora horúceho vzduchu, z druhej strany komora výstupného vzduchu. Vyprázdňovacie zariadenie je roštového typu s rázovým okamihovým otváraním pneumatickým servopohonom. Element veže je priechodná škatuľa, vyplnená vzduchotechnickou inštaláciou – kanáliky na vstup a výstup sušiaceho alebo chladiaceho vzduchu. Do komory horúceho vzduchu je naspodku zaústený ohrievač (priamy alebo výmenník), alebo v prípade použitia priestorového plynového horáka je ohrievač integrovaný priamo v komore a vonkajší ohrievač odpadá.

Na komoru výstupného vzduchu sa napája odťahový ventilátor, ktorý môže byť osadený buď na strope komory, alebo vedľa šachty na zemi. Pri osadení na strope je priamy výstup vzduchu do okolia, alebo je na ventilátor osadený obmedzovač prašnosti. Na zem sa skladá ventilátor v prípade vybavenia sušičky totálnym odprašnením pomocou centroodlučovača, alebo pri osadzovaní protihlukových filtrov.

Zrno sa privádza do plniaceho zásobníka veže (hore) a jeho zostup sa riadi frekvenciou intervalov otvorenia roštu vyprázdňovacieho zariadenia. Sušiareň sa udržiava v zaplnenom stave sledovačom zaplnenia, ktorý spína prísunové cesty. Klesaním vo veži sa zrno omýva sušiacim vzduchom, naspodku potom chladené okolitým vzduchom. Dopravu vzduchu zaisťuje odťahový ventilátor – nasáva tak horúci vzduch od ohrievača, ako aj okolitý vzduch na chladenie. Proces riadi centrálna počítačová jednotka. Doplnkovým vybavením obilných sušičiek STELA GDB je automatická regulácia vlhkosti.

Viac informácií o stacionárnych sušičkách Stela

Galéria

Referencie

Kontaktný formulár

Dajte nám vedieť...

soc soc