+420 235 301 321
   +420 720 948 813
PAWLICA E-SHOP
  • Czech1126
  • English1129
  • Polish1130
  • Slovak

Grain Terminal - Platforma pro obchod s komoditami

  • Přehledná a bezpečná aplikace
  • Poplatek pouze 1 %
  • Možnost termínovaných obchodů
  • Pouze pro registrované uživatele
  • Oboustranná ochrana plateb u ČSOB
  • Lepší prodejní i nákupní ceny  bez prostředníků

GrainTerminal - platforma pro obchod s komoditami

Společnost Pawlica s.r.o. rozšířila svoje aktivity do oblasti obchodování s rostlinnými komoditami, a to tím, že na jaře 2017 spustila novou aplikaci www.grainterminal.cz. Jde o platformu pro obchod se zemědělskými komoditami, neboli konkrétní nástroj pro přímý kontakt mezi producenty a zpracovateli.

Motivací bylo vytvořit jedno centrální místo, kde by se na jednoduché webové aplikaci potkali jak zpracovatelé, tak výrobci ze sektoru obilovin a zrnin, olejnin i luštěnin, a byli schopni jednoduchým a bezpečným způsobem uzavírat obchody v oblasti střední Evropy. Partnerem projektu je baka ČSOB, která pro projekt vyvinula bezpečné deponované účty pro platby. Farmáři tak mohou prodávat přímo do Německa, Rakouska, případně i do Polska, kde je obrovská poptávka po obilovinách.

Aplikace www.grainterminal.cz je určena pouze pro registrované, ověřené a spolehlivé uživatele. Těmi jsou na jedné straně producenti-zemědělci a na straně druhé zpracovatelé, popřípadě společnosti exportující evropskou nadprodukci mimo náš kontinent. Vynechání byť jen jednoho článku z překupnického řetězce dává prostor pro docílení znatelně výhodnější ekonomiky podnikání jednotlivých uživatelů systému.

Obchodování je v režimu FCA prodávající, podle mezinárodně uznávaných dodacích podmínek Incoterms 2010. Peníze od odběratele jsou uloženy u banky, což dává farmářovi garanci, že jakmile splní svůj závazek dodání zboží v dané kvalitě a množství, budou mu na základě smluvních dokumentů automaticky vyplaceny.

Depozitní účty mají online zobrazování do aplikace, a tak si obě smluvní strany mohou zkontrolovat, zda jsou peníze k danému kontraktu složeny. Pokud se tak nestane, tak podle našich obchodních podmínek není prodávající povinen naložit ani kilogram zboží. Na druhé straně, pokud prodávající nesplní svoji povinnost, tak složené peníze odcházejí zpět na účet kupujícího.

Díky aplikaci má farmář jistotu, že si cenu domluví přímo s koncovým zákazníkem a aplikace mu zároveň zabezpečuje transparentní platbu. Konečnému zákazníkovi umožní výběr z velkého množství registrovaných dodavatelů.

Uzavírání obchodů přes GrainTerminal velmi snadné. Nový uživatel se sám zdarma zaregistruje přes webový formulář, kde vyplní základní informace o společnosti. My jako provozovatel a administrátor prověříme hodnověrnost uvedených údajů z dostupných zdrojů, případně ho osobně navštívíme. Po procesu ověření může uživatel zadávat nabídky, což spočívá ve vyplnění formuláře deklarovaných parametrů produktu. Uživatel, který zadal nabídku, a uživatel poptávající danou komoditu pak mohou začít vyjednávat o podmínkách obchodu. Pokud druhá strana akceptuje prezentovanou nabídku, dojde k právoplatnému a závaznému uzavření smlouvy. Aplikace automaticky vygeneruje písemnou podobu uzavřené smlouvy, uloží ji do uživatelských účtů obou stran a zároveň ji zašle na e-mailové adresy smluvních stran

Systém počítá s variabilitou termínů obchodů a je možné uzavírat jak smlouvy s okamžitou fyzickou realizací, tak i termínované obchody, kdy k přesunu zboží může dojít v horizontu měsíců až jednoho roku.

Neoddělitelnou součástí systému je funkce platebního místa, prostřednictvím depozitních účtů, a to v korunách, eurech a zlotých. Partnerem projektu pro otázku zajištění vypořádávání úhrad kupních cen je právě ČSOB, kde jsou účty v jednotlivých měnách vedeny pod názvem deponované prostředky operací GrainTerminal. 

 

Kontaktní formulář

Odesláním tohoto formuláře zároveň poskytujete společnosti Pawlica s.r.o. souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů.